CLB Âm nhạc

Ngày đăng: 01/10/2022

Âm nhạc là một “gia vị” vô cùng quan trọng trong cuộc sống của các con để có thể phát triển toàn diện. Vì vậy Câu lạc bộ  m nhạc đã được nhà trường thành lập để giúp các con cải thiện nhiều kỹ năng khác nhau qua các chủ đề cũng như sáng tạo nghệ thuật trong âm nhạc.

Khi tham gia Câu lạc bộ  m nhạc, các con sẽ được kích thích khả năng nghệ thuật, sự sáng tạo cùng những loại nhạc cụ khác nhau để các con hiểu hơn về âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung, phát triển hơn về thế giới quan xung quanh.

VIDEO GIỚI THIỆU

ĐĂNG KÝ THĂM QUAN TRƯỜNG

0968212327
0968212327